Versterk jij het BAR-team?

Als gemeentebestuur dicht bij je inwoners blijven staan én over een robuuste, hoogwaardige organisatie beschikken? Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk leveren het bewijs dat het kan. Als drie zelfstandige gemeenten hebben we in 2014 onze ambtelijke organisaties gebundeld. In de praktijk is het een krachtig model om inwoners van de drie gemeenten optimaal van dienst te zijn. Dat vraagt een groot vertrouwen in elkaar. Dat vraagt ook ruimte voor diversiteit. En dat vraagt om gezamenlijk de schouders zetten onder maatschappelijke opgaven. Precies de factoren die het werken bij de BAR-organisatie inspirerender maken dan elders.