Maatschappij Barendrecht

Clustermanager / Lloyd Grampon

Clusters Maatschappij Barendrecht

De gehele maatschappelijke dienstverlening van de BAR-organisatie is onderverdeeld in drie clusters. Elk van die clusters heeft een wijkteam onder zich, verantwoordelijk voor zorg en welzijn binnen één gemeente. De andere teams werken clusteroverstijgend en bedienen alle drie de gemeenten. Omdat veel maatschappelijke taken elkaar raken, staat integraal werken centraal. In de clusters zijn de opgaven heel verschillend, maar leunt de dienstverlening altijd op dezelfde vijf opgaven: uitgaan van de eigen kracht van de inwoners, preventie versterken, werken aan een stevig eigen netwerk, de beweging van zware naar lichte zorg en het gebiedsgericht werken.