Disclaimer

De BAR-organisatie gebruikt slechts persoonsgegevens die je zelf hebt achtergelaten in het kader van een klacht, melding of opmerking en alleen voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Bij het gebruik van deze website is de AVG van toepassing.