Arbeidsvoorwaarden

Omdat de BAR-organisatie geen gemeente is maar een gemeenschappelijke regeling, is voor werknemers in dienst van de BAR-organisatie de cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) van toepassing. Deze CAO kun je vinden via deze link: https://wsgo.nl/cao

Voor werknemers in dienst van een gemeente is de cao Gemeenten van toepassing. Deze CAO kun je vinden via deze link: https://www.caogemeenten.nl/

Salaris

De BAR-organisatie hanteert een systeem voor functiewaardering. Binnen de BAR-organisatie gebruiken we schaal 4 tot en met 15. We hebben geen tussenschalen 10A en 11A. In principe word je aangesteld in de schaal van je functie. Het kan zijn dat je nog niet voldoet aan alle eisen. In dat geval kun je tijdelijk worden ingedeeld in een lagere schaal. Zodra je aansluiting hebt gevonden bij het gewenste niveau, stap je over naar de schaal die bij je functie hoort.

Individueel keuzebudget (IKB)

Naast je salaris bouw je elke maand een vrij besteedbaar budget op: het Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB wordt per maand opgebouwd en bedraagt per jaar 17,05% van je bruto jaarsalaris. In het IKB zit o.a. het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en 14,4 uur bovenwettelijk verlof verwerkt.

Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer

Werken doen we hybride bij de BAR-organisatie, mits je functie dat toelaat.We bieden daarom de mogelijkheid om op andere plaatsen te werken dan de gemeentelijke locaties, zoals thuis. Je maakt daar samen met je teamleider of manager afspraken over. We gaan er bij de BAR-organisatie vanuit dat werknemers gemiddeld 60% van hun tijd op kantoor werken en 40% thuis. Werk je thuis dan ontvang je een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag. Reis je naar kantoor, dan stellen we het op prijs als je met het openbaar vervoer naar je werk gaat. Daarom kun je rekenen op 100% vergoeding van de kosten voor een OV-abonnement (tweede klas). Het maakt daarbij niet uit wat je reisafstand is.

Reis je met eigen vervoer? Dan gelden deze regels:

 • De afstand tussen je privéadres en jouw werklocatie is minder dan of gelijk aan 10 kilometer (enkele reis). Je ontvangt per werkdag € 0,10 per kilometer voor de heen- en terugreis, ongeacht de wijze van vervoer.
 • De afstand tussen je privéadres en de dichtstbijzijnde werklocatie is meer dan 10 kilometer (enkele reis). Je ontvangt per werkdag € 0,19 per kilometer voor de heen- en terugreis, ongeacht de wijze van vervoer. Het maximum is 20 kilometer enkele reis (dat is maximaal € 135,53 per maand bij een vijfdaagse werkweek).
 • Werk je minder dan vijf dagen per week? Dan is de vergoeding naar rato van het aantal werkdagen.

Vakantieverlof

Het vakantieverlof is 144 uur per kalenderjaar bij een fulltime dienstverband. Daarnaast krijgt iedere medewerker bij ons 12,4 uur per jaar extra verlof (voor deeltijders naar rato). Wil je meer verlof? Je kunt er ook het individueel keuzebudget (IKB) voor inzetten. Daarmee kun je nog eens maximaal 144 uur per kalenderjaar (voor deeltijders naar rato) extra verlof kopen.

Vitaliteitsverlof

Door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd moeten we allemaal langer blijven werken. Om je langer vitaal, actief en gemotiveerd aan het werk te houden krijg je, als je 45 jaar of ouder bent, extra vitaliteitsverlof.

 • Ben je (in het kalenderjaar) tussen 45 en 49 jaar? Dan krijg je per jaar 14,4 uur vitaliteitsverlof.
 • Ben je tussen 50 en 54 jaar? Dan krijg je per jaar 28,8 uur.
 • Ben je tussen 55 en 59 jaar? Dan krijg je per jaar 43,2 uur.
 • Ben je 60 jaar wordt of ouder? Dan krijg je per jaar 100,8 uur.
 • Werk je in deeltijd? Dan geldt het verlof naar rato.

N.B.: Per 1 januari 2023 zal de verlofregeling wijzigen. Het vitaliteitsverlof vervalt. Vanaf 1 januari 2023 ontvangt iedere medewerker, naast het 144 uur vakantieverlof per jaar, 43,2 uur bovenwettelijk verlof per jaar bij een fulltime dienstverband. Meer informatie is terug te lezen via: geldend met ingang van 1 – 1 – 2023 – Cao Gemeenten

Flexibele werktijden

Binnen de BAR-organisatie ben je vrij om te werken waar en wanneer je wilt. Zolang je de resultaten boekt waar we op rekenen, hou je de regie over je werk in eigen handen. Wat verstaan we onder flexibel werken?

 • Je bepaalt zelf tussen welke tijden je werkt, behalve als je in een rooster werkt of als jouw aanwezigheid is gewenst op een bepaald tijdstip op één van de locaties.
 • Je hebt geen vaste werkplek, behalve wanneer dat nodig is om je werk te kunnen doen.
 • We houden geen tijdregistratie bij. Heb je een dag meer of minder gewerkt, dan compenseer je die uren op een andere dag.
 • Als je thuis wilt werken, regel je dat zelf met je leidinggevende.
 • Werk je thuis, dan ben je bereikbaar via mobiele telefoon en e-mail. Omdat je geen vaste werkplek hebt ontvang je van ons een mobiele telefoon en laptop.

Opleiding en ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat je jezelf kunt ontwikkelen in je werk. Dat vergroot je inzetbaarheid en je werkplezier. Daarom steken we veel tijd en geld in opleiding en ontwikkeling. In onze aanpak sluiten we aan bij jouw talent en ambitie. Er is veel mogelijk bij ons, maar het initiatief ligt altijd bij jou.

Ook ben je zelf verantwoordelijk voor je inzetbaarheid. Dat doe je door je vakkennis bij te houden, door nieuwe vaardigheden op te doen, opleidingen en trainingen te volgen en gebruik te maken van de mobiliteitsmogelijkheden. Als werkgever vinden we het niet meer dan vanzelfsprekend dat we je daarin optimaal begeleiden en faciliteren.

Ontwikkeling en mobiliteit

Heb je vragen over een (interne)opleiding of coaching dan kun je terecht bij de BARacademie. Bijvoorbeeld welke opleidingen passen bij je talent? Wil je weten welke mogelijkheden er zijn om een andere functie te vervullen? Dan ben je welkom bij het Centrum voor Ontwikkeling en Mobiliteit (COM) van de BAR-organisatie. De BARacademie en het COM maken deel uit van het cluster Ontwikkeling, Mens en Organisatie.