Jong@BAR

Jong@BAR is het netwerk voor jonge ambtenaren onder de 40 jaar binnen de BAR-organisatie. Het netwerk organiseert regelmatig activiteiten en bijeenkomsten.

De doelstellingen van jong@BAR zijn:

  • Netwerken: doordat we elkaar bij activiteiten en borrels ontmoeten verbreed je je persoonlijk netwerk, en weten we elkaar ook daarbuiten beter te vinden. Daarnaast wil jong@BAR ook een bijdrage leveren aan het versterken van de blik naar buiten van jonge medewerkers.
  • Samenwerken: met jong@BAR willen we de samenwerking zowel in- als extern stimuleren. Door het delen van kennis, kunde en ideeën met anderen, zowel binnen de organisatie maar ook daarbuiten
  • Inspireren: door deelname aan de activiteiten doe je inspiratie op. Je kijkt eens anders naar je werk. Je geeft elkaar tips en helpt elkaar verder. We doen dat onder andere door inspirerende sprekers uit te nodigen, werkbezoeken en lunchlezingen te organiseren. Dat levert een verbreding van je blikveld en nieuwe ideeën op. En bovendien, het is nog eens gezellig ook!