Kernwaarden

Dichtbij, aandacht, ontwikkeling en zakelijk. Dat zijn de kernwaarden van onze nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie. Daar staan we voor.

We staan dichtbij onze drie gemeenten. Onze collega’s in de gemeentelijke organisaties merken dat wij er zijn. Wij werken letterlijk in de gemeentehuizen en werken zij aan zij met onze collega’s van beleid en uitvoering. Omdat wij dichtbij zijn, weten wij wat er speelt binnen de gemeenten. Zowel in de organisatie, in het bestuurlijke domein als in de drie samenlevingen. Daardoor kunnen wij vanuit onze organisatie passende ondersteuning bieden aan de opgaven van onze drie gemeenten.

Onze kracht en kwaliteit zit in onze medewerkers. Professionele en persoonlijke erkenning en ontwikkeling zijn bij ons heel belangrijk. Wij vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers betrokken zijn. Dat betekent dat we aandacht hebben voor onze mensen. Voor hun persoonlijke omstandigheden, functioneren en professionele ontwikkeling. Samen zijn we meer dan de som der delen. En dat vraagt aandacht. Aandacht voor elkaar. Aandacht om daar in te investeren. En blijvend op in te zetten.

We zijn gericht op ontwikkeling. Ontwikkelingen in de wereld om ons heen die van invloed zijn op onze organisatie. Zodat we kunnen meebewegen met de tijdsgeest. Ontwikkelingen bij onze drie gemeenten. Zodat we onze ondersteuning daarop kunnen aanpassen. Ontwikkeling op onze vakgebieden, op alle facetten van de bedrijfsvoering en op alle niveaus in de organisatie. Hiermee zijn we in staat om onze organisatie aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Bij een professionele organisatie zoals de onze hoort een zakelijke inslag. Ten eerste zorgen we voor goede, zakelijke afspraken met onze opdrachtgevers. Over onze te leveren producten en diensten, over het niveau van wat we leveren en over de kosten. We meten of we doen wat we hebben afgesproken. Ten tweede staat de kernwaarde zakelijk ook voor het maken van duidelijke afspraken met elkaar. En elkaar op een constructieve en opbouwende manier aanspreken als de situatie daar om vraagt. Waarbij we werken aan een sfeer waarin dat heel gewoon en veilig is.