Toekomstvisie

Onze ambities zijn hoog. We bouwen aan een fijne en professionele organisatie en ondersteunen tegelijkertijd bij de opbouw van de gemeentelijke organisaties. Dat gaat uiteraard niet vanzelf.

We kunnen niet in één keer alle ambities waarmaken. Daar nemen we de tijd voor. Zodat we geleidelijk toegroeien naar de organisatie die we voor ogen hebben. En we duurzaam in staat zijn om goede bedrijfsvoering in de gehele keten te kunnen bieden aan onze drie gemeenten.

2024 en 2025 staan voor onze nieuwe bedrijfsvoeringorganisatie in het teken van het helpen van de gemeenten om op orde te komen en onze diensten aan hen te optimaliseren. We werken ook aan het op orde brengen van onze eigen organisatie, met aandacht voor onze eigen identiteit en medewerkers. Daarna is er tijd en ruimte voor doorontwikkeling. We werken aan hoogwaardig partnerschap met onze gemeenten, efficiënte dienstverlening  en het ondersteunen bij maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen. Parallel werken we continue door aan de ontwikkeling van onze eigen organisatie, waarbij aandacht voor onze medewerkers hoog in het vaandel blijft staan.