Privacy statement

De BAR-organisatie is de ambtelijke organisatie die werkt voor drie autonome gemeenten met eigen besturen: Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Dit houdt in dat de BAR-organisatie alle taken en plichten uitvoert die de drie gemeenten hebben. In de privacyverklaringen van de drie gemeenten kunt u meer lezen over het gebruik van uw gegevens bij de uitvoering van deze taken en plichten:

Hieronder leest u meer over het gebruik van uw gegevens op deze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Zo vertellen wij welke gegevens van u wij kunnen gebruiken en waarom wij deze gegevens nodig hebben. Daarnaast leest u hier ook welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. In deze verklaring leest u ook hoe wij uw recht op privacy waarborgen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen leiden tot een identificeerbare persoon. Er is sprake van een verwerking van gegevens als deze bijvoorbeeld worden verzameld, vastgelegd, geordend, bewaard of geraadpleegd. Hieronder een aantal van de persoonsgegevens die wij in de meeste gevallen verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens;
  • Contactgegevens zoals telefoonnummer of e-mailadres;
  • Gebruikersnaam (bij het aanmaken van een account voor Jobnews).

Doelen en grondslagen

De BAR-organisatie verwerkt op deze website persoonsgegevens over u doordat u bij ons solliciteert of u aanmeldt voor Jobnews om op de hoogte te blijven van vacatures. Wij mogen alleen persoonsgegevens gebruiken als daar een specifiek doel voor is. Wij mogen uw gegevens niet verwerken zonder dat wij vooraf het doel hebben vastgesteld.
Daarnaast moet elk gebruik van uw gegevens een wettelijke basis hebben. Dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo’n wettelijke basis noemen wij een grondslag. De verwerking van gegevens op deze website is gebaseerd op de grondslag ‘toestemming’. Als u zich aanmeldt voor Jobnews of een open sollicitatie verstuurt, dan geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens. U heeft altijd het recht op deze toestemming weer in te trekken. Dit kan door een bericht te sturen naar werken@bar-organisatie.nl.

Bewaren en delen van gegevens

De BAR-organisatie bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent bijvoorbeeld dat gegevens bij een open sollicitatie 4 weken worden bewaard. Als u daarvoor toestemming geeft, dan kunnen deze gegevens langer bewaard worden, tot maximaal 1 jaar.
De gegevens die via deze website worden verwerkt, deelt de BAR-organisatie alleen met derden als dat noodzakelijk is voor het doel. Zo worden de gegevens bijvoorbeeld gedeeld met Easycruit om sollicitanten te kunnen laten solliciteren en om op een efficiënte wijze communicatie mogelijk te maken tussen de BAR-organisatie en de sollicitant. Als wij gegevens delen met andere organisaties, dan maken wij daarmee afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten

Klachten

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij u gegevens hebben gebruikt, kunt u dit bij ons aangeven. Wij proberen dan samen met u tot een oplossing te komen. Als wij hier niet uitkomen, dan kunt u ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Een klacht indienen bij de AP kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verzoeken

Daarnaast mag u ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens en informatie over hoe uw gegevens gebruikt zijn. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens, mag u daartegen bezwaar maken. Een verzoek kan u indienen door gebruik te maken van een van de formulieren op de gemeentelijke websites:

Toezicht op privacy

Bij de BAR-Organisatie werkt een Functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG controleert of de BAR-organisatie zich houdt aan de privacywet.
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u hierover altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@bar-organisatie.nl.