Versterk jij het BAR-team?

Als gemeentebestuur dicht bij je inwoners blijven staan én over een robuuste, hoogwaardige organisatie beschikken? BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie zelfstandige gemeenten, één moderne uitvoeringsorganisatie. Werken in een groot gebied met veel bedrijvigheid, 125.000 inwoners en drie gemeentebesturen: uniek en uitdagend! In de praktijk is het een krachtig model om inwoners van de drie gemeenten optimaal van dienst te zijn. Dat vraagt een groot vertrouwen in elkaar. Dat vraagt ook ruimte voor diversiteit. En dat vraagt om gezamenlijk de schouders zetten onder maatschappelijke opgaven. Precies de factoren die het werken bij de BAR-organisatie inspirerender maken dan elders.