Werken

Een gebied met een grote diversiteit aan bedrijvigheid

Drie gemeenten, één team: het kan niet anders of die krachtenbundeling levert ook meer economische activiteit op. En dat is precies waar de drie gemeenten voor staan: een krachtige economische entiteit, die vooral opvalt door de diversiteit in de bedrijvigheid. Elke gemeente kent haar eigen bedrijventerreinen. Die bieden ruimte voor een veelheid van ondernemers: van grote, internationale spelers tot lokale bedrijven.

Aanzuigende werking Rotterdam

Natuurlijk heeft ook de nabijheid van Rotterdam en de Rotterdamse haven een aanzuigende werking op ondernemers. Die vinden in de BAR-gemeenten een aantrekkelijk vestigingsklimaat, gunstige grondprijzen en een groot potentieel aan arbeidskrachten. De drie gemeenten is er bovendien veel aan gelegen om ‘de Rotterdamse Zuidas’ blijvend aantrekkelijk te houden. De lokale binding van ondernemers is groot. Die wordt nog eens extra gestimuleerd door netwerken van ondernemers te faciliteiten.

Agro/food-cluster

Ook zet de BAR-organisatie nadrukkelijk in op de versterking van het gebied als agro/food-cluster, een functie die het gebied van oudsher heeft: de regio had ooit de land- en tuinbouw als voornaamste economische motor. Die rol is nog altijd terug te zien aan het grote aantal bedrijven in de agiologistiek dat thuis is in de drie gemeenten. Naast overkoepelende initiatieven heeft elk van de drie gemeenten weer eigen instrumenten om de bedrijvigheid te bevorderen. Dat maakt werken voor de BAR-organisatie extra interessant: in omvang gerekend zijn de drie gemeenten een economisch zeer grote factor, terwijl er ook op lokale schaal genoeg te doen is.