Wie zoeken wij?

Geen twee medewerkers zijn bij ons gelijk. En toch hebben al die verschillende medewerkers een aantal competenties gemeen. Wat maakt iemand geschikt om binnen onze organisatie te functioneren?

  • Je bent zelfstandig. Ook binnen onze organisatie kennen we Het Nieuwe Werken. Vaste werkplekken hebben we niet. En met drie verschillende ‘opdrachtgevers’ kan het zelfs zo zijn dat je op drie locaties aan de slag gaat. Dat vraagt de nodige zelfstandigheid.
  • Je kunt verbinden. De rol van de overheid is sterk veranderd. We zijn niet altijd meer de partner die alles regelt. Daarvoor in de plaats komen meer coördinerende en faciliterende taken. Dat vraagt andere vaardigheden en kwaliteiten van mensen. Mensen die partijen bij elkaar kunnen brengen en initiatieven durven nemen. Mensen ook die verschillen kunnen overbruggen en tot consensus kunnen komen.
  • Je bent flexibel. Er gebeurt veel in de maatschappij. Wet- en regelgeving verandert continu. De arbeidsmarkt is niet meer te vergelijken met vroeger. Daar heeft een lokale overheid veel mee te maken. Als je bij de overheid werkt, moet je de flexibiliteit hebben om daarop in te kunnen spelen.
  • Je bent dienstverlenend. Logisch, maar we noemen het toch maar even. Ons bestaansrecht is de dienstverlening aan inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen. Daar doen we het voor. Je beseft dat je in een politiek-bestuurlijke omgeving werkt. En of we nu digitaliseren of niet: we houden die dienstverlening graag persoonlijk en laagdrempelig.