Teamwork

Drie gemeenten, één team

Achter de BAR-organisatie staan de drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De drie gemeenten zijn zelfstandig, maar sinds onze ambtelijke fusie is de organisatie één. We zoeken waar mogelijk de toegevoegde waarde van die samenwerking. Dat betekent dat we de kwaliteiten van mensen dáár inzetten waar ze het meest tot hun recht komen. Zo is er een mix van medewerkers ontstaan die verschillende (gemeente)achtergronden hebben, maar als één team opereren.

Ook in ons werk komt het veelal aan op teamwerk. Gemeentelijke taken grijpen vaak nauw op elkaar in. De ene afdeling is vaak een gesprekspartner van de andere. Consequenties van een beslissing op niveau A hebben gevolgen voor niveau B. Daarom werken we vaak in teamverband aan projecten en programma’s. En daarom halen veel van onze medewerkers hun werkplezier juist uit die omgang met verschillende collega’s op uiteenlopend niveau.