Zorg & welzijn

Zorg en welzijn 

Drie gemeenten, één team: het stelt ons in staat krachtig te innoveren in onze aanpak van de zorg voor en het welzijn van de inwoners. Dat doen we samen met veel professionele en vrijwilligersorganisaties als partners. De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben een stevig en gevarieerd voorzieningenniveau op het gebied van sport, onderwijs, zorg en welzijn.

Wij willen de inwoners kennen 

Of het nu om onderwijs, sport, participatie, WMO-hulp of jeugdzorg gaat: elke inwoner is uniek, ook in zijn of haar omstandigheden en eigen mogelijkheden. Dat vraagt om maatwerk. Telkens weer. We willen de inwoners kennen. Zij staan centraal. Daarom maken we de slag richting gebiedsgericht werken zonder integraliteit uit het oog te verliezen. De beste oplossingen bedenken we samen vanuit de inténtie van de regels. En we zeggen het maar eerlijk, we bevinden ons samen met drie gemeenten nog midden in deze zoektocht naar andere rollen, partnerschappen, werkvormen en interpretaties. Soms hebben de drie gemeenten op onderdelen een verschillende kijk hierop. Dat alles maakt het werken in onze BAR-organisatie enorm boeiend.

Medewerkers op dit werkgebied met de mentaliteit van een kwartiermaker hebben het bij ons naar hun zin.

Wat dat precies betekent? “Try us!”